Zagrebačka ulica 15, 10360 SESVETE     +385 (0)1 6550 220     aquainzenjering@aquainzenjering.hr

Aqua inženjering d.o.o.

Pleuger crpke

Osnovne karakteristike PLEUGER crpki:

Protok: 1 m³ / h – 180.000 m³ / h
Visina dizanja: 2m – 1000m
Nepovratni ventili s DIN, NPT ili ANSI / ASME prirubničkim priključcima 
Nepovratni ventili sa navojnim prilkjučcima ( vanjski ili unutarnji navoj )

4“ motori: od 0,37 – 5,5 kW
Motori od 6“ do 50“ sa mogućnošću premotavanja
Motori punjeni vodom kao standardni ili punjeni uljem za posebne namjene:0,37 kW – 5 MW
Sinkroni motori punjeni vodom ( motori sa permanentnim magnetom ): 5 kW – 200 kW
Raspon napona: 230 V – 6,6 kV (11 kV na zahtjev)
2-polni do 12-polni motori za 50 i 60 Hz

Dostupni su višestruki materijali izrade osnovnih dijelova crpki: