Zagrebačka ulica 15, 10360 SESVETE     +385 (0)1 6550 220     aquainzenjering@aquainzenjering.hr

Aqua inženjering d.o.o.

Linija VTP

VTP vertikalna turbinska pumpa je tip difuzora, jednosmjerne ili višesmjerne izvedbe za kontinuiranu uslugu u mokroj jami i primjeni dubokih bušotina. S više od 300 izvedbi zdjela i rotora, VTP pruža nenadmašni hidraulički raspon kako bi se osigurala najbolja pumpa za široku paletu usluga.